Świetlica wiejska przy do Strażaka w Ostrowie jest miejscem, w którym odbywają się najważniejsze uroczystości i wydarzenia w naszej miejscowości. Nie może zatem dziwić, że każdego roku Rada Sołecka przekazuje fundusze na jej utrzymanie i doposażenie. Nie inaczej będzie w 2014 roku. fot. Marek MatusiakMieszkańcy Sołectwa Ostrowo przyjęli podczas zebrania wiejskiego propozycję podziału środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2014 przedłożoną przez Radę Sołecką. Rozdysponowano w sumie kwotę w wysokości 18 735,38 zł.

Zebranie wiejskie odbyło się 12 września 2013 roku w Świetlicy Wiejskiej przy Domu Strażaka. Uczestniczyła w nim grupa 20 mieszkańców sołectwa, Członkowie Rady Soleckiej oraz Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak.

Propozycję podziału środków przedstawił mieszkańcom Sołtys Józef Gacek. Zaproponowany plan wydatkowania pieniędzy został jednogłośnie przyjęty przez uczestników zebrania.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy podział Funduszu Sołeckiego.

Zadanie nr - kwota 5 200,00 zł

Organizacja cyklu imprez społeczno-kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, integracyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, które pozostały w domu w okresie ferii zimowych i letnich. Organizacja wycieczek dla dzieci w okresie letnich wakacji w celach poznawczych, dożynki wiejskie.

Zadanie nr 2- kwota 1 700,00 zł.

Utrzymanie boiska.  Zakup paliwa i oleju do kosiarki, nawozu, środków ochrony roślin. Zakup siatek do bramek, chorągiewek narożnych oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania boiska np. do wykonania ławek, farb, zakup materiałów na wykonanie urządzenia do wytyczenia linii na boisku, zakup materiałów na wykonanie wału do wałowania płyty boiska.

Zadanie nr 3- kwota 150,00 zł.

Środki na opłacenie serwera oraz domeny, niezbędnych do funkcjonowanai strony internetowej Sołectwa Ostrowo.

Zadanie nr 4- kwota 8 5000,00 zł

Dalszy remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie, między innymi planujemy ocieplenie ściany szczytowej od strony drogi i wykonanie na tej ścianie napisu i logo OSP, ocieplenie ścian przybudówki przy remizie, w której znajdują się sanitariaty oraz szatnie oraz wyposażenie świetlicy w niezbędne wyposażenie np. zasłony i sprzęt do kuchni

Zadanie nr 5- kwota 3 885,38 zł

Zakup kruszywa, opłacenie transportu, zakup paliwa, zakup usług sprzętu drogowego na równanie gminnych dróg prowadzących na wybudowania w Ostrowie.

ADMINISTRATOR