Dzisiaj jest: 17 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz
en fr de pl pt ru es

Podczas zebrania Sołtys Józefe Gacek złożył sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w 2013 roku. Sprawozdań wysłuchali również: Przewodnicząccy Rady Miejskiej Piotr Pieszak, Burmistrz Ewaryst Matczak oraz Marcin Jasiński. fot. Marek MatusiakRada sołecka w roku 2012 spotkała się na 5 zebraniach, część z nich odbyła się wspólnie z Zarządem OSP w Ostrowie. W ich trakcie poruszano sprawy bieżące sołectwa, sprawy dotyczące organizacji imprez i zadań na rzecz mieszkańców sołectwa jak również kwestie wystąpień do Urzędu Miejskiego oraz innych instytucji.

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność Rady Sołeckiej i Sołtysa w 2012 roku odbyło się 28 stycznia. Ze względów regulaminowych rozpoczęło się ono w drugim terminie, tj. o godzinie o 18.30. Do świetlicy wiejskiej przy Domu Strażaka przybyło 30 mieszkańców sołectwa.

Na spotkanie z mieszkańcami przybyli także przedstawiciele władz Gminy: Burmistrz Ewaryst Matczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pieszak oraz pracownik urzędu, Marcin Jasiński.

Obecni na zebraniu z uwagą wysłuchali sprawozdań za 2012 rok. fot. Marek Matusiak Zebranie rozpoczęło się od powitania mieszkańców oraz przybyłych gości przez Sołtysa Ostrowa Józefa Gacka. Następnie dokonano wyboru sekretarza. Uczestnicy zebrania jednogłośnie wybrali na sekretarza Marcina Jasińskiego.

W chwilę później Józef Gacek przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok. (Sprawozdania zamieścimy w całości w najbliższym czasie). Sołtys przedstawił również najważniejsze kierunki działania Rady Sołeckiej w bieżącym roku.

Zebranie było również dobrym momentem na złożenie przez Sołtysa podziękowań- Dziękuję Zarządowi i druhom strażakom z OSP Ostrowo za bardzo dobrą współpracę przy organizacji wszystkich imprez i wspieranie działań rady sołeckiej także pod względem finansowym. Podziękowania należą się również Panu Burmistrzowi Ewarystowi Matczakowi i Radzie Miejskiej za współpracę. Władze Gminy Strzelno w miarę swych możliwości wspierają nasze poczynania. Zapewniły również środki na Fundusz Sołecki na 2013 rok. Fundusz ten poszerza zakres działania Rad Sołeckich, aby mogły w większym stopniu wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców sołectwa. Dziękujemy również Zarządowi Banku Spółdzielczego w Strzelnie, który wspiera nas finansowo przy organizacji imprez dla dzieci.

Słowa podziękowania pod swoim adresem usłyszeli również mieszkańcy Sołectwa Ostrowo. fot. Marek MatusiakDziękujemy wszystkim mieszkańcom sołectwa, którzy czynnie włączają się w organizację imprez i działania rady sołeckiej. Swoje słowa podziękowania kieruję pod adresem dyrektora i instruktorów z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie za dobrą współpracę. Zawsze, gdy była ona potrzebna nigdy jej nam nie odmówiono.

Podczas zebrania tradycyjnie głos zabrał również Burmistrz Ewaryst Matczak, który krótko odniósł się do sytuacji finansowej Gminy Strzelno.

Następnie głos zabrał Marcin Jasiński, który przedstawił regulamin odbioru odpadów. Kwestie związane z segregacją odpadów, częstotliwością ich odbioru oraz kosztami wywozu, wzbudziły żywe zainteresowanie mieszkańców. Pracownik Strzeleńskiego Ratusza poinformował, że Urząd planuje akcję informacyjną polegającą na rozprowadzeniu materiałów wyjaśniających omawiane kwestie.

ADMINISTRATOR