Dzisiaj jest: 17 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz
en fr de pl pt ru es

Plac zabaw powstanie na terenie przy Domu Strażaka. fot. arch. Sołectwa OstrowoMieszkańcy Ostrowa rozdysponowali podczas zebrania wiejskiego kwotę ponad 17.000 zł z Funduszu Sołeckiego na zadania, które będą realizowane w 2012 roku. Najwięcej, bo aż 5.000,00 zł, zarezerwowano na wyposażenie placu zabaw dla dzieci, który będzie znajdował się przy Domu Strażaka.

We wtorek, 20 września w świetlicy wiejskiej przy Domu Strażaka odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy Ostrowa przyjęli plan wydatków na rok 2012.

W trakcie zebrania sołtys Ostrowa Józef Gacek przedstawił propozycję podziału środków w wysokości 17.002,00 zł. zaplanowanych w Funduszu Sołeckim na 2012 rok. Jednocześnie odczytał uzasadnienie do poszczególnych zadań.

Swoją propozycję do planu zgłosiły również przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie, które wnioskowały o kwotę około 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup okien  oraz remont podłogi w pawilonie budynku po byłej szkole podstawowej w Ostrowie (siedziba KGW). Decyzją większości mieszkańców, zadanie zaproponowane KGW nie zostało ujęte w planie wydatków. Mieszkańcy Ostrowa przyjęli jednogłośnie przedstawiony przez sołtysa podział środków pieniężnych.

W zebraniu oprócz członków rady Sołeckiej i mieszkańców wziął udział również Burmistrz Strzelna, Ewaryst Matczak oraz pracownik Urzędu Miasta, Stanisław Gładyszewski.

Podczas zebrania Burmistrz poinformował, że bierze pod uwagę możliwość utworzenia w przyszłości przedszkola w budynku po byłej szkole podstawowej.

Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2012 rok przedstawia się nastepująco:

 

L.p Nazwa zadania Kwota
1. Kujawy zimą-impreza dla dzieci i młodzieży 1.200,00 zł
2. Spotkanie pokoleń-impreza kulturalna 600,00 zł
3. Powitanie lata-wakacje na wsi- impreza sportowo-rekracyjna dla dzieci i młodzieży 700,00 zł
4. Poznawanie Ziemi Kujawskiej i jej historii- impreza dla dzieci i młodzieży 1.500,00 zł
5. Zakup paliwa (olej napędowy) do maszyn wykorzystywanych przy modernizacji gminnych dróg gruntowych 1.500,00 zł
6. Zakup trawy, nawozu, środków ochrony roślin i sadzonek drzew na boisko 4.500,00 zł
7. Zakup kosiarki spalinowej 1.800,00 zł
8. Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej 202,00 zł
9. Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci 5.000,00 zł

 

ADMINISTRATOR