Dzisiaj jest: 17 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz
en fr de pl pt ru es

Na zdjęciu Sołtys Ostrowa, Józef Gacek podczas jednego z wcześniejszych zebrań wiejskich. Obok niego Radny Powiatowy Przemysław Zowczak. fot. Marek MatusiakMieszkańcy Sołectwa Ostrowa podczas zebrania wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na 2015 rok, rozdysponowali kwotę 20 139, 84 zł na realizację 5 zadań.

Zebranie zaplanowano na 24 września 2014 roku na godz.19:00w Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie. Jednak ze względu na brak wymaganej frekwencji, rozpoczęło się ono z półgodzinnym przesunięciem, o godzinie 19:30.

 

W zebraniu, zgodnie z listą obecności wzięło udział 21 osób i tym samym zebranie było władne obradować i podejmować uchwały.

Spotkanie mieszkańców naszego sołectwa otworzył i prowadził sołtys Józef Gacek  Na wstępie przedstawił on cel i porządek  zebrania.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i powitanie uczestników zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór sekretarza

4. Przedstawienie wniosku Rady Sołeckiej o podziale Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

5. Dyskusja nad wnioskiem rady sołeckiej

6. Przegłosowanie wniosku R.S. i przyjęcie uchwały o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zakończenie

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie przez uczestników zebrania. Następnie dokonano wyboru sekretarza, podano kandydaturę Zenona Barszcza, który w głosowaniu jawnym otrzymał 21 głosów, co stanowi 100% i został sekretarzem zebrania.

Następnie Józef Gacek przedstawił i omówił wniosek rady sołeckiej o planowanych zadaniach, jakie będą realizowane w 2015 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 20.139,84 zł.

W roku 2015 roku planowane są do realizacji:

Zadanie nr 1. Kwota 8 000,00 zł. Organizacja cyklu imprez społeczno- kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, integracyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, które pozostały w domu w okresie ferii zimowych i letnich. Między innymi organizacja takich imprez jak; gwiazdka dla dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Powitanie Lata, organizacja dożynek wiejskich, organizacja wycieczek dla dzieci w okresie letnich wakacji w celach poznawczych.

Zadanie nr 2. Kwota 6 500,00 zł. Zakup kosiarki-traktorka do wykaszania boiska oraz zakup paliwa oraz oleju do kosiarki oraz opłacenie przeglądów gwarancyjnych. Ostrowo posiada boisko do gry w piłkę nożną, na którym odbywają się różne imprezy, powstał Klub Piłkarski i zachodzi konieczność koszenia boiska kilkanaście razy w roku, jednokrotne koszenie boiska to jest powierzchnia około 1 ha. Koszenie takiej powierzchni kosiarką ręczną jest bardzo pracochłonne i trudne. Obecnie koszenie odbywa się traktorkiem pożyczanym.

Zadanie nr 3. Kwota 300 zł. Są to środki na opłacenie serwera oraz domeny, aby mogła funkcjonować strona internetowa Sołectwa Ostrowo, oraz zakup materiałów biurowych takich jak; papier, tusze do drukarki i koperty.

Zadanie nr 4. Kwota 2 300,00 zł. W Ostrowie powstała żeńska drużyna OSP. Drużyna ta bierze czynny udział w ćwiczeniach i zawodach pożarniczych. Ponieważ nie posiadają własnych ubiorów koszarowych zachodzi konieczność doposażenia drużyny w niezbędne umundurowanie.

Zadanie nr 5. Kwota 3 039,84 zł. Modernizacja ogrzewania świetlicy i garaży poprzez wymianę na bardziej energooszczędne grzejniki akumulacyjne elektryczne oraz grzejniki elektryczne nadmuchowe. Obecne grzejniki mają po kilkanaście lat i wymagają niezbędnej wymiany.

W punkcie piątym sołtys zaprosił mieszkańców Ostrowa do dyskusji nad wnioskiem rady sołeckiej. Jednak nikt z przybyłych nie zabrał głosu ani nie przedstawił żadnego wniosku dotyczącego podziału Funduszu Sołeckiego.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku Rady Sołeckiej i podjęciu uchwały. Za przyjęciem wniosku i podjęciem uchwały było 21 osób, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania.

W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrał członek rady sołeckiej Franciszek Łukomski, który podziękował mieszkańcom sołectwa za wsparcie na rzecz OSP Ostrowo, jak również zarządowi OSP i druhom za wsparcie i pomoc przy organizowaniu wszelkich imprez i poczynań na rzecz dzieci i mieszkańców sołectwa.

Na zakończenie głos zabrał Józef Gacek, który przedstawił propozycję Burmistrza, aby przyszłoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Ostrowie. Wszyscy uczestnicy zebrania przyjęli tą propozycję jednogłośnie.

JÓZEF GACEK