Pradziadkowie Airtona Rogoskiego, Cecylia Giszter i Władysław Rogowski. fot. arch. rodziny RogoskichAirton Rogoski, lekarz z Santa Rosa Rio Grande do Sul, Brazylia, za naszym pośrednictwem poszukuje informacji dotyczących jego przodków- Franciszka Rogowskiego i Katarzyny Krymer lub Kremer. Możliwe, że jego rodzina mieszka w Ostrowie lub w okolicy.

Franciszek Rogowski urodził w 1845 roku. Prawdopodobnie zawarł związek małżeński w Ostrowie. Dzieci zrodzone z tego małżeństwa to: Józefa ur. 19 marca 1869, Władysław ur. 30 maja 1873 roku (pradziadek Airtona Rogoskiego), Stanisława- ur. 07 maja 1876 roku, Adamina- ur. 1881 roku i Helena, która zmarła 1889 roku.

Pamiątkowe zdjęcie tuż po rozstrzygnięciu konkursu Sołectw@ w sieci.W środę, 28 października 2015 roku, w Hali Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu miał miejsce Finał III Ogólnopolskiego Konkursu „SOŁECTW@ w sieci”, mający na celu wyłonienie najlepszej w Polsce internetowej strony wiejskiej. Konkurs podzielony był na dwa etapy: wojewódzki i krajowy.