Dzisiaj jest: 17 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Anita, Julianna, Jacek
en fr de pl pt ru es

Fragment jednej ze stron KUjawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.Pierwsze dni grudnia 2015 roku przyniosą nową jakość na mapie edukacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Będzie nią warta blisko 8 000 000 zł Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna. To nowoczesne narzędzie edukacyjne skierowane jest do kilkudziesięciu tysięcy uczniów, nauczycieli i rodziców naszego Województwa. Z jego dobrodziejstw będą mogli korzystać również uczniowie z Sołectwa Ostrowo.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Departament Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, realizuje od stycznia tego roku zadanie pn. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna.

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna wdrażana jest w ramach dwóch dużych projektów edukacyjnych pn.: e-Usługi-e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz Realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie sytemu dystrybucji treści edukacyjnych.

W ramach obu wymienionych projektów Samorząd Województwa zakupił blisko 8 tysięcy multimedialnych zasobów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz w pozostałych klasach szkoły podstawowej. Wykonawcą zadania jest firma Young Digital Planet S.A. z Gdyni, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań na rynek edukacyjny.

Partnerem obu ww. projektów jest Gmina Strzelno. Dzięki temu wszyscy uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z terenu Gminy, będą mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań w zakresie edukacji, jakie zaoferuje Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna.

Zadowolenia z faktu, iż niedługo młodzi mieszkańcy naszego Sołectwa będą korzystać z tego nowoczesnego narzędzia edukacyjnego nie kryje Sołtys Józef Gacek- Na podstawie tego co udało mi się przeczytać oraz zobaczyć śmiało mogę stwierdzić, Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna jest ważnym rozwiązaniem z punktu widzenia uczniów i nauczycieli z małych miejscowości i wsi, którzy nie zawsze mają dostęp do nowoczesnych i darmowych narzędzi edukacyjnych. Jestem głęboko przekonany, że dzięki niej wzrosną szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków. Cieszy fakt,że Samorząd Gminy Strzelno, przy wydatnym wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykorzystał szanse, jakie przed młodym pokoleniem stwarzają nowoczesne technologie informatyczne stosowane obecnie w edukacji.

Wartość inwestycji to blisko 8 000 000 zł. W tego 75% pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, resztę pieniędzy wyłoży Samorząd Województwa oraz Partnerzy Projektów. Swój udział finansowy w przedsięwzięciu ma również Samorząd Gminy Strzelno. 

Platforma Edukacyjna zostanie oficjalnie oddana do użytkowania na przełomie listopada i grudnia 2015 roku. Składać się na nią będą takie moduły, jak np.:

1.Portal Edukacyjny – pełniący rolę podstawowego systemu dla Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej.

2.Baza Zasobów Dydaktycznych – umożliwiająca publikację, katalogowanie oraz wyszukiwanie multimedialnych materiałów edukacyjnych dla uczniów klas szkół podstawowych: lekcje uczniowskie, lekcje nauczycielskie, ekrany uczniowskie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne oraz mapy i karty pracy.

3.System Edukacji Wirtualnej – podsystem odpowiedzialny za wspomaganie procesu nauczania. W jego skład będzie wchodzić platforma e-learningowa, czyli system do zarządzania treściami edukacyjnymi. Będzie on umożliwiał elastyczną organizację grup dydaktycznych, m.in. umożliwiając odzwierciedlenie rzeczywistej organizacji placówek oświatowych (szkoły, klasy, przedmioty), jak również pozowoli podział klas na podgrupy.

4.Multimedialne zasoby do nauczania języków: niemieckiego (ponad 400 zasobów) i angielskiego (ponad 2000 zasobów).

5.Repetytorium dla edukacji wczesnoszkolnej – umożliwiające samodzielne powtórki materiału dydaktycznego z etapu nauczania wczesnoszkolnego. Składać się będzie na nie kilkaset multimedialnych treści edukacyjnych do nauki matematyki.

6.Edukacyjne zasoby do nauczania w klasach IV-VI szkół podstawowych- zasoby dla każdego z przedmiotów.

7.Edytor Treści Edukacyjnych – umożliwiający samodzielne tworzenie i edycję treści edukacyjnych.

8.Portal informacyjny – system zarządzania treścią, służący tworzeniu i zarządzaniu materiałami informacyjnymi przezentowanymi na Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej.

9.Platforma Gier Miejskich – moduł dający możliwość projektowania, udostępniania oraz przeprowadzania gier miejskich z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

10.Podsystem Społecznościowy – pozwalający na komunikację między użytkownikami.

11.Portal Wiedzy o Regionie – w Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej będzie pełnił rolę informacyjno-edukacyjną, dostarczając treści edukacyjnych o tematyce i charakterze regionalnym. Będzie również służył jako medium promocji regionu, zapewniając stworzone na potrzeby projektu edukacyjne zasoby regionu.

12.Moduł do komunikacji – podsystem z rozwiązaniami usprawniającymi komunikację.

13.Darmowy dostęp do najnowszego pakietu biurowego Office365.

 ADMIN