Dzisiaj jest: 17 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Anita, Julianna, Jacek
en fr de pl pt ru es

Świetlica Wiejska przy Domu Strażaka kilka raz w roku gości dzieci i młodzież. Poza tym służy jako miejsce organizacji okolicznościowych imprez i zebrań. fot. Marek Matusiak Część rodziców z terenu Sołectwa Ostrowo musi zdecydować, dokąd od września będą posyłać swoje pociechy, czy będzie to nadal szkoła w Bielsku, która zmienia swój status organizacyjno-prawny, czy też strzeleńskie placówki. Kwestią otwartą pozostaje również powstanie w Ostrowie przedszkola.

Z dniem 31 sierpnia 2013 roku Szkoła Podstawowa w Bielsku (Gmina Orchowo) przestanie istnieć w dotychczasowej formie organizacyjno- prawnej.

Od września placówka będzie funkcjonować jako Niepubliczne Przedszkole, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum . Organem prowadzącym dla niej nie będzie już Gmina Orchowo, ale Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe w Bielsku Z Edukacją w Przyszłość. Szkoła, ma uprawnienia szkoły publicznej.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w placówce, Burmistrz Ewaryst Matczak zwołał spotkanie informacyjne, na które zaprosił m.in. rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z terenu Sołectwa Ostrowo, przedstawicieli Stowarzyszenia Z Edukacją w Przyszłość, Członków Rady Sołeckiej oraz Zarządu OSP, jak również Dyrekcję Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Dałkowskiego w Strzelnie. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej przy Domu Strażaka w piątek, 7 czerwca 2013 roku.

Przedstawiciel Z Edukacją w Przyszłość Wojciech Wawrzyniak- przybliżył plany działania stowarzyszenia. Wskazał m.in. na to, że Zarząd stowarzyszenia pozyskuje środki z Funduszy Europejskich oraz planuje zakup busa do przewozu uczniów. Dodał, że do placówki będzie uczęszczało około 100 uczniów (Niepubliczne Przedszkole, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum). Poinformował również, że obecnie prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Strzelna na temat finansowania nauki dzieci przedszkolnych z terenu sołectwa Ostrowo.

Z kolei wicedyrektor strzeleńskiego gimnazjum Tadeusz Twaróżek oraz dyrektor SP Strzelno Elżbieta Staśkowiak przybliżyli działalność obu placówek. Wskazali m.in. na nowoczesną bazę edukacyjną obu szkół. Zachęcali także rodziców z terenu naszego sołectwa do posyłania dzieci do reprezentowanych przez nich  placówek.

Burmistrz Ewaryst Matczak wskazał, że z jego wyliczeń wynika, że potencjalnie do przedszkola mogłoby uczęszczać około 18 przedszkolaków. Poinformował również, że koszty związane z uczęszczaniem przedszkolaków z terenu Sołectwa Ostrowo do SP Bielsko, to kwota około 70 000 zł rocznie.

Sołtys Ostrowa Józef Gacek przedstawił natomiast wspólne stanowisko Członków Rady Sołeckiej oraz Zarządu OSP Ostrowo w kwestii powstania przedszkola w Ostrowie. Zarówno Rada Sołecka jak i Zarząd OSP są za powstaniem tego typu placówki w Ostrowie. Jednak, zarówno druhowie, jak i Rada Sołecka wyrazili negatywną opinię w sprawie lokalizacji siedziby przedszkola w Świetlicy Wiejskiej przy Domu Strażaka. Józef Gacek wskazał, aby ewentualne przedszkole powstało w budynku po byłej szkole podstawowej. Dodał, że w lokalu są pomieszczenia na tego typu działalność, wymagają one jednak kapitalnego remontu. Zauważył, że władze Strzelna mają jeszcze czas na dokonanie niezbędnych prac remontowych w budynku, aby mógł on stać się siedzibą przedszkola.

ADMINISTRATOR