Dzisiaj jest: 17 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz
en fr de pl pt ru es

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to już niedługo na "Krzyżówce" rozpoczną się roboty związane z budową mini ronda. fot. arch. Sołectwa OstrowoMini rondo w Ostrowie będzie kosztowało 722 150,55 zł. Do udziału w przetargu przystąpiły dwie firmy. Wygrało konsorcjum dwóch firm, które zaoferowało najniższą cenę.

Na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Mogilnie w dniu 23 lipca 2014 roku zamieszczono zawiadomienie o wyborze oferty na budowę mini ronda w Ostrowie. Dowiadujemy się z niego, że:

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2437C i nr 2452C, na skrzyżowanie typu mini rondo, wraz z odwodnieniem ronda i przebudową urządzeń energetycznych,w miejscowości Ostrowo, gmina Strzelno wybrał ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm:

1. Lider: Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław

2. Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław .          

Oferta Konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu – 722 150,55 zł brutto i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Oprócz ww. Konsorcjum, do przetargu przystąpiła SKANSKA S.A. ul. Generała J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa , która uzyskała 84,50 pkt.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą jest planowane na 4 sierpnia 2014 roku.  

ADMINISTRATOR