Dzisiaj jest: 17 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Anita, Julianna, Jacek
en fr de pl pt ru es

Studiujesz, masz szanse na stypendium Burmistrza. fot. http://www.4freephotos.comMieszkasz na terenie Gminy Strzelno, studiujesz na studiach dziennych, masz nie więcej niż 25 lat- możesz starać się o stypendium Burmistrza Strzelna. Wnioski można składać do 30 września 2014 roku. Złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej publikujemy szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów.

Poniżej zamieszczamy pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mogilnie dra Bartosza Winieckiego, które zostało przekazane Sołtysom przez Urząd Miejski w Strzelnie. Pismo zostałe przekazane Sołtysowi Ostrowa w dniu 13 sierpnia 2013 roku.

Gospodarstwa segregujące odpady będą mogły zaoszczędzić na opłatach związanych z ich wywozem. fot. arch.Zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmienie ulega dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Na mocy nowych przepisów gminy przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę. Opłata za odbiór odpadów będzie niższa, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że gmina nie może czerpać korzyści z nowego systemu gospodarowania odpadami.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Orchowie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bielsku z dniem 31.08.2013r. Gmina Strzelno jako organ prowadzący placówki oświatowe na terenie gminy zaprasza rodziców dzieci urodzonych w latach 2001-2012 zameldowanych w Ostrowie, na spotkanie informacyjne dotyczące dalszej edukacji ich dzieci.

Zwrot  podatku akcyzowego za 2013 rok wynosi 81,70 zł. fot. arch. Sołectwo OstrowoAby odzyskać cześć podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnego, należy do końca lutego złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim. Maksymalny zwrot wynosi 81,70 zł na 1 hektar użytków rolnych.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien do w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 roku.