Pierwszą sztukę wyreżyserował Alfons Lubik- kierownik miejscowej szkoły(czwarty z lewej strony wśród siedzących). fot. Reprodukcja zdjęcia z Kroniki OSP OstrowoTradycje teatralne w Ostrowie sięgają 1929 roku. Aktorzy wystawiali sztuki m.in. Aleksandra Fredry, jak również napisane specjalnie dla nich. Pracami zespołu kierowali nauczyciele Alfons Lubik oraz Stanisław Matczak. Teatr działał przy OSP Ostrowo. Jego działalność wpisywała się w całokształt działalności kulturalnej w Ostrowie.

Starsi mieszkańcy Ostrowa pamiętają czasy, kiedy na scenie w Domu Strażaka w Ostrowie można było oglądać sztuki teatralne wystawiane przez miejscową grupę teatralną działającą przy OSP Ostrowo. Młodzi mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy z faktu, że ich dziadkowie i rodzice mają za sobą aktorskie doświadczenie.

Pierwsze przedstawienie aktorzy z Ostrowa zaprezentowali 1 stycznia 1929 roku. Była to sztuka Józefa Górskiego pt. Posag w kominie. Jego reżyserem był ówczesny kierownik miejscowej szkoły, Alfons Lubik. Była to- jak czytam w kronice OSP Ostrowo- impreza dochodowa, którą prowadził Felicjan Gawalski. Jakie były dalsze przedwojenne losy ostrowskich przedstawień teatralnych? Nie wiemy. Brakuje informacji na temat tego, czy przedstawienie z 1929 roku było jedyną tego typu przedwojenną inicjatywą, czy może wystawiono inne sztuki, o których wzmianki nie zachowały się. Dysponujemy tylko informacjami, że od 1929 roku odbywały się coroczne imprezy tzw. majówki. Ostatnia z nich została zorganizowana 25 czerwca 1939 roku. Ich organizację przerwał więc wybuch II Wojny Światowej.

Jak wyglądały przedwojenne ostrowskie zabawy? Na ich przebieg rzuca światło adnotacja zamieszczona pod datą 29 czerwca 1930 roku- Druga z kolei bardzo atrakcyjna zabawa latowa. Rozpoczęła się wymarszem drużyny strażackiej ze szkoły na miejsce zabawy tj. na drugą stronę jeziora koło leśniczówki. Gości przewożono specjalnie zbudowanym i oświetlonym promem. W czasie zabawy puszczano wianki na wodę, palono bengalskie ognie, strzelano do tarczy; można też było wygrać na loterii bardzo wartościowe przedmioty. Datków na ten cel nie skąpiło społeczeństwo.

Pierwszą  wzmiankę o powojennej historii zespołu artystycznego przy  OSP napotykamy w kronice naszej jednostki pod datą 25 grudnia 1953 roku. Możemy w niej przeczytać: Zespół amatorski OSP wystawił sztukę Michała Bałuckiego pt. „Grube ryby”. Tym występem wznowiono pracę kulturalno-oświatową w organizacji. Od tego czasu prawie co roku urządzono podobne imprezy i wyjeżdżano z nimi do innych miejscowości. Ta  krótka wzmianka potwierdza, że tradycje teatralne  w Ostrowie sięgają lat wcześniejszych i są kontynuacją przedwojennej działalności teatralnej, o której napisano powyżej.

Kolejna wzmianka na temat działalności zespołu pochodzi z 31 marca 1964 roku. Dowiadujemy się z niej o zaprezentowaniu kolejnej sztuki i osobie, która ją wyreżyserowała- Wystawiono sztukę Aleksandra Fredry „Pan Jowialski”. Sztukę wyreżyserował Stanisław Matczak. W tym miejscu pojawia się, w kontekście zespołu, nazwisko Stanisława Matczaka – nauczyciela i wychowawcy oraz kierownika miejscowej szkoły podstawowej, który nie tylko reżyserował, ale również sam pisał scenariusze sztuk dla zespołu. Ale o tym poniżej.

Pierwsze powojenne zdjęcie grupy teatralnej prawdopodobnie z 1964 roku. fot. Reprodukcja zdjęcia z Kroniki OSP Ostrowo.

Na pożółkłych kartach kroniki możemy zobaczyć czarnobiałe zdjęcie grupy mężczyzn i kobiet. Widnieje pod nim krótka notatka o następującej treści- Zespół amatorski OSP Ostrowo po wystawieniu sztuki: „Ułan i młynarka” w Jeziorach Wielkich. Mam również wskazanych z imienia i nazwiska aktorów: (Zdjęcie powyżej. Od lewej) Marian Nowak, Maria Budnik- Kulczycka, Bożena Rutkowska- Kwiatkowska, Barbara Piskalska- Szymańska, Stanisław Bukowski, Czesław Konieczny- organista, Halina Laskowska, Jan Łukomski,  (wyżej) Zygmunt Laskowski, Tadeusz Bernacki, Michał Nadolny. Kiedy sztuka została wystawiona? Nie wiemy. Przy notatce nie ma daty. Można przypuszczać, że sztukę wystawiono w latach 70 XX wieju. Wzmianka potwierdza wcześniejszą informację o tym że ostrowski zespół aktorski wystawiał swoje sztuki także poza Ostrowem.

Na kolejną informacje na temat zespołu musimy czekać do 18 stycznia 1979 roku. Z kroniki dowiadujemy się, że z inicjatywy sekretarza OSP Ostrowo Mariana Nowaka powstał nowy zespół amatorski w następującym składzie:  Anna Budnik, Zenon Budnik, Cecylia Nowak, Tadeusz Bernacki, Andrzej Bandoch, Konrad Luwański, Barbara Wiącek, Jacek Wiśniewski, Wanda Rydwelska, Łucja Krasińska, Tadeusz Muszyński. Kierownikiem zespołu został Stanisław Matczak. Z kolei przy notatce zamieszczono zdjęcie; na którym są: Gabriel Kapczyński, Barbara Wiącek, Jan Łukomski, Zbigniew Bandoch, Wanda Szpulecka, Wiktor Gabryszak, Jan Mleczko, Stanisław Bukowski oraz Edmund Kubasik.

Zdjęcie części członków grupy aktorskiej: Gabriel Kapczyński, Barbara Wiącek, Jan Łukomski, Zbigniew Bandoch, Wanda Szpulecka, Wiktor Gabryszak, Jan Mleczko, Stanisław Bukowski oraz Edmund Kubasik. fot. Reprodukcja zdjęcia z Kroniki OSP Ostrowo.

Reaktywowana grupa aktorska  już 15 kwietnia 1979 roku- Wystawiła obrazek sceniczny pt. „Rogacz”. Sztukę napisał i wyreżyserował Stanisław Matczak. Dochód z przedstawienia i zabawy wyniósł 9 375 zł. Na wniosek Stanisława Matczaka 1 000 z przeznaczono na budowę Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.

Scena pochodząca z jednego z przedstawień wystawionych w latach 80 XX wieku. fot. Reprodukcja zdjęcia z Kroniki OSP Ostrowo.

Po dwóch latach, mieszkańcy Ostrowa mogli  20 kwietnia 1981 roku obejrzeć kolejne przedstawienie. Sztuka nosiła tytuł: "A czas płynie…". Jej autorem oraz reżyserem był Stanisław Matczak. Z informacji zawartych w kronice dowiadujemy się, że sztuka musiała zostać wcześniej zaaprobowana przez Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk , czyli musiała przejść przez cenzurę. Całość imprezy prowadził jeden z aktorów, Roman Kaszyński. Z notatki wynika ponadto, że przedstawienie miało zostać wystawione 31 maja 1981 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie. Do występu jednak nie doszło z powodu śmierci Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  W sztuce wystąpili: Anna Budnik (Srokaczowa), Łucja Krasicka-(Madzia), Mariola Kubacka- (Hanka), Jan Mleczko (nie można odczytać), Krystyna Piskalska- (Derkaczowa), Krystyna Nadolna- Bartecka(Babcia), Zenon Budnik(Dziadek), Andrzej Bandoch (Janek), Ryszard Bukowski (Derkacz), Konrad Luwański (Sąsiad), Janusz Rydwelski (Rolnik 1), Tadeusz Nowak (Rolnik 2), Jacek Wiśniewski (Srokacz), Roman Kaszyński (Sołtys).  W sztuce była jeszcze rola kolejnego rolnika, jednak w notatce nie ma podanych danych aktora, który się nią wcielił.

Pamiątkowe zdjęcie aktorów i reżysera Stanisława Matczaka (drugi z prawej w piewszym rzędzie) wykonane po jednym z przedstawień. fot. reprodukcja z zdjęcia z Kroniki OSP Ostrowo

Powyższe informacje są ostatnimi, jakie zostały zapisane na temat amatorskiego zespołu aktorskiego  działającego przy OSP Ostrowo. W kronice jest jeszcze krótka wzmianka prasowa (z roku 1982 lub 1983), z której wynika, że na zaproszenie zespołu artystycznego działającego przy OSP Ostrowo, przybyli do Ostrowa członkowie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Inowrocławia, którzy w sali miejscowej remizy zaprezentowali utwory poetyckie..

W kronice są jeszcze wzmianki o obchodzonych w latach 80 XX wieku tzw. Świętojankach (25 czerwca 1983 roku i czerwiec 1984 roku), podczas których grupa mieszkańców Ostrowa przygotowała pod kierownictwem Stanisława Matczaka program artystyczny.  W czerwcu 1984 roku grupa wystąpiła pn. Białe Kujawy. Zabawy były nawiązaniem do opisanych powyżej przedwojennych imprez latowych.

Noc Świętojańska z roku 1983 lub 1984. fot. Reprodukcja zdjęcia z Kroniki z OSP Ostrowo.

W maju 1990 roku zmarł Stanisław Matczak. Symbolicznie tę datę możemy uznać za koniec działalności ostrowskiego zespołu teatralnego.

Sławomir Gacek

Materiał opracowano na podstawie informacji zawartych w Kronice OSP Ostrowo. Nie stanowi on naukowego opracowania i nie taki cel przyświecał jego autorowi. Tekst jest tylko i wyłącznie przypomnieniem, że również w Ostrowie działa grupa teatralna, która z powodzeniem wystawiała przestawienia oraz że cieszyły się one popularnością wśród mieszkańców Ostrowa, jak również sąsiednich miejscowości.