Śp. ks. Józef Staszak. fot. z arch. p. Renaty TrzemżalskiejW dniu 29 kwietnia, mija 70 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau, obozu w którym więźniami były w głównej mierze osoby duchowne. Jednym z więźniów wspomnianego obozu był śp. ks. Józef Staszak. Urodził się on 27.02.1900 roku w Recklinhausem w Niemczech, ale wychowywał się i dorastał w Polsce.

Pierwszą sztukę wyreżyserował Alfons Lubik- kierownik miejscowej szkoły(czwarty z lewej strony wśród siedzących). fot. Reprodukcja zdjęcia z Kroniki OSP OstrowoTradycje teatralne w Ostrowie sięgają 1929 roku. Aktorzy wystawiali sztuki m.in. Aleksandra Fredry, jak również napisane specjalnie dla nich. Pracami zespołu kierowali nauczyciele Alfons Lubik oraz Stanisław Matczak. Teatr działał przy OSP Ostrowo. Jego działalność wpisywała się w całokształt działalności kulturalnej w Ostrowie.

Starsi mieszkańcy Ostrowa pamiętają czasy, kiedy na scenie w Domu Strażaka w Ostrowie można było oglądać sztuki teatralne wystawiane przez miejscową grupę teatralną działającą przy OSP Ostrowo. Młodzi mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy z faktu, że ich dziadkowie i rodzice mają za sobą aktorskie doświadczenie.

Gefreiter Tomasz Łukomski brał udział w I Wojnie Światowej. Nigdy nie wrócił do rodzinnego domu, poległ podczass jednej z bitew. fot. arch. rodziny BąkówW czasie I wojny światowej poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści około 530 tys. Polaków służących w armiach państw zaborczych: ponad 220 tys. w armii austro-węgierskiej, około 200 tys. w armii rosyjskiej i ponad 110 tys. w armii niemieckiej- podaje autor „Historii oręża polskiego 1795-1939” prof. Mieczysław Wrzosek. Wśród tego ogromu ofiar, które pochłonęła I Wojna Światowa są również mieszkańcy Ostrowa.

POBÓR DO ARMII ZABORCZEJ

Ogólny pobór do armii pruskiej wprowadzono ustawą o obowiązku służby wojskowej  z 3 września 1814 roku.  Zgodnie z ówczesnymi zapisami ustawy służba w jednostkach liniowych piechoty trwała 3 lata. Rok 1900 przyniósł jednak skrócenie służby do 2 lat z wyjątkiem konnicy i  marynarki, gdzie służyło się jak dawniej.

Ostrowski koźlak w letniej scenerii. fot. Katarzyna Baszura-GacekNieodłącznym elementem krajobrazu Ostrowa jest liczący ponad 200 lat wiatrak koźlak. Niewiele brakowało, by uległ on całkowitemu zniszczeniu. Na szczęście udało się go uratować. Historię ostrowskiego koźlaka, jednego z niewielu ocalałych wiatraków na terenie Kujaw, opisała Pani Karolina Barancewicz.

Szukając informacji na temat wiatraka w Internecie, natknąłem się na interesującą pracę konkursową Pani Karoliny Barancewicz. Zwróciłem się do autorki o zgodę na publikację w całości jej pracy na stronie Sołectwa Ostrowo. Po kilku dniach otrzymałem pozytywną odpowiedź. Za zgodę na publikację materiału Autorce bardzo dziękuję. Zdjęcia zamieszczone  w artykule zostały wykonane w latach 2011-2012  i nie stanowią integralnej części pracy konkursowej.

ADMINISTRATOR