Dzisiaj jest: 17 Listopad 2019    |    Imieniny obchodzą: Waleria, Salomea, Grzegorz
en fr de pl pt ru es

Ostrowo leżało w powiecie kruszwickim i województwie brzesko-kujawskim i generalnie stan ten trwał do rozbiorów Polski. Możemy śmiało zaliczyć tą wieś do jednej z najstarszych miejscowości naszej gminy. Gdyby w stu procentowym przekonaniu odnieść początek dziejów Ostrowa do XII w. i do dokumentu z 1193 r., w którym odnotowano wieś nazywając ją Ostrovite, można by dalsze rozważania o tej miejscowości zakończyć, chociażby w temacie nazwy wsi, która z czasem mogła przekształcić się w nazwę miejscową, Ostrowo. Jednakże w dokumencie z 1363 r. wymieniono również przynależny do Ostrowa, Ostrów Bielski albo Wyspę Bielską, nazywając te miejsca w oryginale: ...Ostrow Belski siue insula Belsko. I to już stwierdzenie nasuwa pytania. Czy aby Ostrów Bielski to pierwotna nazwa wsi? Czy też nazwa wprowadzona dla odróżnienia od tego Ostrowa znad wschodniego brzegu Jeziora Gopło? Przecież podobnie poczyniono z Bronisławiem i Sławskiem, dodając dla odróżnienia od innych wsi o tej samej nazwie przymiotniki, Mały. 

Właśnie to położenie u zarania dziejów wsi, na półwyspie wciskającym się w rozlewiska Jeziora Ostrowskiego (Ostrów Bielski), a być może wcześniej na wyspie (Wyspa Bielska), nawiązuje do etymologicznej nazwy tej Miejscowości. Wywodzi się ona od słowa ostrów i oznacza wyspę, w dosłownym znaczeniu miejsce oblane wodą, a także kępę lub wyspę rzeczną - porosłe roślinnością. Dlatego też przyjąć możemy, że Ostrowo to miejsce oblane wodą, które pierwsi zasiadcy obrali sobie za miejsce stałego pobytu.

Z dalszej treści aktu prepozyta Marka wynika, że wyznaczając łowiska na pobliskim jeziorze wyraźnie przeciwstawia się Ostrowo i Bielsko jako dwie niezależne od siebie miejscowości usytuowane po obu stronach akwenu. Z wcześniejszego dokumentu sygnowanego datą 18 luty 1358 r. dowiadujemy się o innych nazwach miejscowych odnoszących się do Ostrowa, a przekazanych przez królewskiego woźnego, Mikołaja z Wilczyna, sędziom królewskim - staroście Przedborzowi i sędziemu kujawskiemu Stanisławowi z Ostrowa (z tego Ostrowa znad Gopła). I tak, obecne Jezioro Ostrowskie nosiło wówczas nazwę - Blozino i najprawdopodobniej tworzyło jedną toń ze Skrzynką, między którymi znajdował się bród zwany Przebrodem. Pierwotna wieś najpewniej zajmowała ten sam obszar, co współczesna, była natomiast ograniczona w rozbudowie w kierunku południowym, gdyż miejsca te zajmowało jezioro, które z biegiem lat obniżało swoje lustro wodne ustępując miejsca pastwiskom i polom uprawnym.

MARIAN PRZYBYLSKI